Vd:s översikt

Globala dagordningen ger lokala aktörer en ny renässans

Plötsligt står vi i en situation då försörjningsberedskap är på allas läppar. Även lokalproducerade fordonsbränslen och energikällor sätts i nytt ljus. I Vasa stad trafikerar tolv biogasbussar, som utökas med ytterligare sju bussar i höst. Stormossen försörjer lokaltrafiken med biogas av bioavfall från regionens hushåll. Men det finns utrymme för förbättring. Varje år bränns 7,5 miljoner kg felsorterat bioavfall bara från Stormossens område. Om det bioavfallet skulle vara rätt sorterat, skulle Stormossen kunna producera fordonsgas för 500 personbilars årsförbrukning. Att sortera bioavfall gör verkligen skillnad på det personliga planet, och speciellt på samhällsnivå. Det behöver inte vara perfekt sorterat. Ett försök är bättre än ingenting.

Vi har stora utmaningar framför oss då materialåtervinningsgraden enligt EU:s målsättning ska vara 65 procent år 2035. I dag ligger materialåtervinningsgraden på 35 procent på Stormossens område. Vi ligger redan efter. Någonting måste göras annorlunda och där har vi alla ett ansvar att sortera bättre. Vi måste tänka om. Som Einstein sa: ”Vi kan inte tänka på samma sätt som då vi skapade problemet”.

Därför tänker vi på Stormossen också om t.ex. då det gäller återvinningsstationerna. Den första autonoma stationen öppnar i Maxmo i maj. Med betydligt ökade öppethållningstider är möjligheterna till, och också ansvaret för, sortering och återvinning på en helt annan nivå. Fortfarande kommer kundtjänst att erbjudas för att säkerställa kundservicens kvalitet och för att behålla de goda kundinteraktionerna vi har idag. Vår tanke är att du inte kan komma för ofta till återvinningsstationen. Därför erbjuder vi också många olika mobila möjligheter för återvinning. Mikromossen, ekobilen och skärgårdens skrotinsamling för att nämna några.

Det samma gäller också vår återbruksgalleria Minimossen. Kombinationen av att återvinna samtidigt som du kan göra återbrukade fynd har visat sig vara ett vinnande koncept. I dag finns femton företagare som i huvudsak säljer upprustade och återbrukade varor i återbruksgallerian. Minimossen har ynglat av sig i avfallsbranschen och liknande koncept har öppnats i Åbo och Helsingfors. Även svenskarna hör av sig och vill ta modell av den här typen av den cirkulära ekonomins högborg.

Vi ser framemot att bli kvitt coronapandemin och kunna sträcka ut benen ordentligt. Både då det gäller återvinning, sortering och cirkulär ekonomi på det lokala planet. För att det är viktigt.

Aimo Latvala
Verkställande direktör