Socialt ansvar

Satsningar gjordes under år 2021 i välmående under arbetsdagen och speciellt genom förmansskolning. Jämlikt, pålitligt och uppskattande ledarskap är bland de mest betydande faktorerna som påverkar välmående och trivsel på arbetsplatserna. Förmännen funderade tillsammans över hurdan en värdebaserad verksamhet och vad som är ett värdebaserat ledarskap. På basen av coachingen formulerades en uppgiftsbeskrivning för Stormossens förmän och den kommunicerades till personalen. Hela personalen har också under året deltagit i diskussioner om värdebaserad verksamhet genom gemensamma evenemang och avdelningsmöten.

Stormossen uppmuntrade igen år 2021 sin personal att ta hand om sin arbetsförmåga. Programmet BreakPro, som erbjuder olika ledda pausgymnastikstunder av varierande längd, används för att få in pauser i arbetsdagen. Därtill erbjuds via ePassi applikationen 500€/person/år för kultur, motion och välmående. Fritidskommittén ordnade också större och mindre evenemang för att upprätthålla och förbättra sammanhållningen.

Personalnyckeltal202120202019
Personalmängd 31.12.475142
Manår totalt 504945
Andelen visstidsanställda (%) 251413
Personalomsättning i medeltal0,10,020,08
Arbetsförhållandets längd i medeltal (år) 1413,115,6
Personalens medelålder (år) 47,247,147,9
Andel kvinnor (%)303136
Andel män (%)706964
Antal skolningsdagar (dgr/manår)2,22,75,0
Skolningsutgifter (€/manår) 426501794
Rekreationsverksamhet (€/manår)532643671
Antal arbetsolyckor (st.)832
Frånvaro pga arbetsolyckor (dgr/manår)270,80,2
Sjukfrånvaro (dgr/manår)6,918,64,7
Arbetshälsovård (€/manår) 7601027804
Arbetsskydd (€/manår)873618868

Arbetarskyddskommission

Arbetarskyddskommissionens centrala uppgift är att göra utvecklingsförslag gällande arbetarskyddet och arbetshälsan åt arbetsgivaren och följa med genomförandet av arbetarskyddets verksamhetsprogram och företagshälsovård. Arbetarskyddskommittén har också som uppgift att göra förslag gällande ordnande av arbetarskyddsutbildning, handledning och introduktion i arbetet samt att delta i verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.

Johanna Penttinen-Källroos, Arbetarskyddschef
Bjarne Krus, Arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Fredrik Sundholm, vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Tomi Poti,
vice arbetarskyddsfullmäktig för arbetarna
Emelia Holmström
, Arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Johan Saarela, vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen
Ted Holtti,
vice arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen