Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky

Työpäivän aikana tapahtuvaan hyvinvointiin panostettiin vuonna 2021 erityisesti esihenkilökoulutuksella. Tasapuolinen, luotettava ja arvostava johtaminen on yksi merkittävimmistä työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Yhdessä esihenkilöiden kanssa pohdittiin, mitä tarkoittaa arvojen mukainen toiminta ja miten johdetaan arvojen mukaisesti. Valmennusten perusteella laadittiin Stormossenin esihenkilön tehtäväkuvaus, joka viestittiin koko henkilökunnalle. Arvojen mukaisesta toiminnasta on lisäksi käyty keskustelua koko henkilöstön kesken koko vuoden ajan yhteisissä tilaisuuksissa ja osastopalavereissa.

Stormossen kannusti jälleen vuonna 2021 henkilökuntaa huolehtimaan työkyvystään. Työpäiviä tauottamassa on BreakPro sovellus, missä on tarjolla useita erilaisia ja eri pituisia ohjattuja taukoliikuntahetkiä. Tämän lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointirahaa oli käytössä yhteensä 500€/hlö/vuosi ePassi sovelluksen kautta. Vapaa-ajan toimikunta järjesti myös erilaisia isompia ja pienempiä tapahtumia ylläpitämään ja parantamaan yhteishenkeä.

Henkilöstön tunnuslukuja202120202019
Henkilöstön määrä 31.12.475142
Henkilötyövuodet yhteensä504945
Määräaikaisten osuus (%)251413
Henkilöstön keskim. vaihtuvuus0,100,0220,08
Työsuhteen keskim. pituus (v) 14,013,115,6
Henkilöstön keski-ikä (v) 47,247,147,9
Naisten osuus (%)303136
Miesten osuus (%) 706964
Koulutuspäivien määrä (pv/htv)2,22,75,0
Koulutuksen kulut (€/htv) 426501794
Virkistys- ja harrastustoiminta (€/htv)532643671
Työtapaturmat (kpl) 832
Tapaturmapoissaolot (pv/htv)270,80,2
Sairauspoissaolot (pv/htv)6,918,64,7
Työterveyshuolto (€/htv)7601027804
Työsuojelu (€/htv)873618868

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunnan keskeinen tehtävä on laatia työsuojeun ja työterveyden kehitysehdotus työnantajalle ja seurata työsuojelun ja työterveydenhuollon toimintaohjelman toteuttamista. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on lisäksi laatia työsuojelukoulutusta, ohjausta ja työhön perehdyttämistä sekä osallistua työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan.

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Fredrik Sundholm, työntekijöiden varavaltuutettu
Tomi Poti,
työntekijöiden varavaltuutettu
Emelia Holmström, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Johan Saarela, toimihenkilöiden varavaltuutettu
Ted Holtti,
toimihenkilöiden varavaltuutettu