Vuorovaikutus ja viestintä

Stormossenin slogan ”Koska sillä on väliä” kertoo yrityksen arvomaailmasta ja vahvuuksista – se kannustaa asukkaita vastuulliseen elämäntapaan ja aktiiviseen lajitteluun. Stormossen kehittää palveluitaan ja toimintaansa ja tuottaa toimivia ja helppokäyttöisiä ympäristöpalveluja. Stormossen tekee puhtaamman tulevaisuuden meille kaikille.

Stormossenin tavoitteena on 65 %:n materiaalikierrätys vuoteen 2030. Viestinnän ja hyvien palveluiden rooli on tässä työssä merkittävä. Viestinnän tavoitteena on lisätä materiaalikierrätystä ja saada enemmän hyvin ja oikeaan astiaan lajiteltua biojätettä laitokselle. Siitä tuotamme liikennepolttoaineeksi jalostettavaa biokaasua ja kompostimullaksi jalostettavaa mädätysjäämää. Liikennekaasulle ja kompostimullalle on luotu omat tuotemerkit. Olemme kehittäneet ja avanneet maan ensimmäisen yrittäjävetoisen kierrätysgallerian Minimossen, edistämään kiertotaloutta myymällä tarkkaan valittuja kierrätettyjä esineitä.

Tarjotaksemme hyvää asiakaspalvelua tutkimme joka toinen vuosi, miten asiakkaat kokevat Stormossenin ja jätehuollon yleisesti. Seuraava asiakastutkimus tehdään syksyllä 2022. Syksyllä lisäksi tutkittiin omakotiasukkaiden biojätteiden lajitteluhalukkuutta.

Neuvonta

Koronapandemia vaikutti vierailutoimintaan edelleen vuonna 2021. Keväällä 2022 aloitimme taas vierailutoiminnan ja otamme vastaan vierailijoita laitoksellemme. Tapahtumia järjestettiin vuonna 2021 rajoitetusti. Vuoden lopussa järjestimme ensimmäisen markkinavuoropuhelun alueen jätteidenkuljetuksista kiinnostuneille tahoille. Osallistuimme Vaasan varhaiskasvatuksen Kulttuuripolku -hankkeeseen. Muiden pohjalaisten jäteyhtiöiden kanssa järjestettiin ala- ja yläkouluille suunnattuja tempauksia.

Tiedotus

Kotisivut, Facebook ja Instagram ovat Stormossenin sosiaalisen median kanavia, ja LinkedIn yrityssivu avattiin vuoden 2022 alusta. Kotisivujen ja mobiilisovelluksen kehitystyö jatkui vuonna 2021, ja avasimme mm. chat -palvelun ja peräkärryjen vuokrauspalvelun. Vuoden alkupuolella aloitettiin infonäyttöjen sisällön kehitystyö, joka jatkuu vuonna 2022. Tarkoituksena on parantaa ja lisätä asiakasviestintää hyötykäyttöasemilla. Osallistuimme Suomen Kiertovoiman järjestämiin viestintäkampanjoihin Rakasta joka murua ja Zombiakut.

Julkaisut

Asiakaslehti Postitettiin kaikkiin omistajakuntien talouksiin (n. 63 000 kpl)
Asiakaslehti Postitettiin alueemme ulkopuolella asuvalle vapaa-ajan asutukselle (n. 2 000 kpl)
Vuosikalenteri 2022  Postitettiin kaikkiin omistajakuntien talouksiin (n. 63 000 kpl)
Vuosikalenteri 2022 Postitettiin alueemme ulkopuolella asuvalle vapaa-ajan asutukselle (n. 2 000 kpl)

Sosiaaliset mediat

www.stormossen.fi 125 567 kävijää
Facebook: Stormossen 2 939 tykkääjää
Facebook: Minimossen 2 015 tykkääjää
Instagram: Stormossen 943 seuraajaa
Instagram: Minimossen 1 998 seuraajaa
Mobiilisovellus 11 284 latausta yhteensä