Vedenpuhdistus

Stormossenin ympäristövaikutusta seurataan suotovesi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteiden avulla. Tämän lisäksi puhdistamojen toimintaa seurataan viikoittaisella näytteenotolla ja analyyseilla.

Pohjavesi ja pintavesi

Pohjavesistä ja pintavesistä otetaan näytteet neljä kertaa vuodessa.

Pintavesi

PintavesiFosfori
mg/l
Typpi
mg/l
Ammoniumtyppi
mg/l
Rauta
mg/l
PV10,0741,5000,2532,625
PV20,5475,2753,0252,650
PV30,30814,7501,873
1,908
PV40,0362,9750,150
1,450
PV50,0351,1000,296
1,975

Jätevesi

Stormossenin jätevesi koostuu mädätyslaitoksen rejektivedestä, sakokaivolietteestä ja salaojavedestä. Jätevesi esipuhdistetaan Stormossenin prosessivedenpuhdistamossa, josta se pumpataan edelleen viemäriverkostoon ja sieltä Påttin puhdistamolle.

Vuoden 2021 jäteveden määrä oli 104 253 m3. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Prosessivedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD71 987
Fosfori150
Ammoniumtyppi726
Kiintoaine6 804
ULOSmg/lTavoitearvo (mg/l)
BOD7364
300
Fosfori30
10
Ammoniumtyppi167
50
Kiintoaine1259
300

Suotovesi

Stormossenin kaatopaikan suotovesi ja käsittelykenttien pintavedet johdetaan suotovedenpuhdistamoon, jossa vedestä puhdistetaan mm. kiinteät aineet, BOD7, COD, fosfori, typpi ja ammoniumtyppi. Vuonna 2021 puhdistamo käsitteli 90 576 m3 vesiä kaatopaikoilta ja käsittelykentiltä.

Vedestä otetaan näytteet ennen sen johtamista puhdistamoon sekä puhdistuksen jälkeen ennen veden johtamista luontoon.

Puhdistamo on toiminut hyvin vuoden aikana. Laitoksen puhdistusteho ja kuormitus näkyvät kuvassa.

Suotovedenpuhdistamo

SISÄÄNmg/l
BOD729,5
Fosfori0,7
Ammoniumtyppi18,3
Kiintoaine51,5
ULOSmg/lRaja-arvo (mg/l)
BOD73,8
30
Fosfori0,11
Ammoniumtyppi7,370
Kiintoaine4,1

Puhdistettu suotovesi (lähtevä)

 

Kartan pisteet:

1 Kaasuntankkausasema
2 Prosessivedenpuhdistamo
3 Ajoneuvovaaka
4 Kaasunkäsittely
5 Hyötykäyttöasema
6 Kuivauslaitos
6a Tunneli
7 Elektroniikkavastaanotto
8 Mekaaninen käsittely
8a Sähköpääkeskus
8b Muuntaja
8c Kaasumoottori
8d Biologinen käsittely
9 Toimisto
10 Puhdistamon suotuvesi
11 Sähkökeskus
12 Revisol Vaasa
13 Revisol Vaasa
14 Westenergy