Dekorativ bild

Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2021 Stormossen vastaanotti 135 685 tonnia erilaisia jätteitä, josta 35 % ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 64 % energiahyötykäyttöön. Ainoastaan 1 % sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 99 %. Omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Meille asiakas on tärkeä ja kiinnitämme huomiota palveluidemme kehittämiselle. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa. Aloitimme uuden palvelumuodon tammikuussa 2021. Mikromossen on kontin kokoinen pop up -hyötykäyttöasema, joka kiertää Vaasan seudulla kahtena päivänä viikossa.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin. Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n, Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Biokaasua on käytetty liikennekaasun tuotantoon. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki on hankkinut kaksitoista biokaasulla kulkevaa linja-autoa paikallisliikenteeseen, jotka käyttävät Stormossenin biokaasua. Linja-autot otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017 ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema avattiin vuonna 2020.

Mädätysjäämä laitokselta sekoitetaan risuhakkeeseen ja jälkikompostoidaan maanparannuskompostiksi. Evira on antanut laitokselle laitoshyväksynnän ja hyväksynyt lannoitevalmisteiden valmistuksen vuonna 2008. Biokaasulaitos ja kompostimullan valmistus saivat uuden hyväksynnän Ruokavirastolta huhtikuussa 2020. Kompostimullan valmistuksessa maanparannuskompostiin sekoitetaan turvetta, hiekkaa ja kalkkia.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy Ab on kuuden Länsi-Suomen alueella toimivan kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka jalostaa kierrätykseen soveltumattoman osan sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitoksen tuottamalla energialla on paikallisesti suuri ympäristövaikutus vähentäen fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Laitoksen tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellaan Westenergy on luomassa puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Lue lisää Westenergystä osoitteessa westenergy.fi. Westenergyn vuosikertomuksen löydät osoitteesta http://2020.westenergy.fi.

Stormossenin toimitukset Westenergylle

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis ja suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Aluevaraus on tehty 11 hehtaarille, josta kuusi hehtaaria on käytössä. Kaatopaikkaa käytetään lähinnä lievästi saastuneen maan loppusijoittamiseen.