Stormossenin avainluvut

Liikevaihto

Liiketulos

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste

Chart by Visualizer

Vastaanotetut määrät

Chart by Visualizer