Stormossens nyckeltal

Omsättning

Rörelseresultat

Återvinningsgraden för kommunalt avfall

Mottagna mängder