Bokslut och verksamhetsberättelse

Bolagets bokslut och verksamhetsberättelse (klicka här)

Styrelse 2021 / 2021

Ragnvald Blomfeldt, Vasa, ordförande
Samuel Broman, Korsholm, viceordförande

Ordinarie medlemmar:
Kjell Heir, Vörå, till 21.5.2022
Erkki Lehtimäki, Vasa
Mauri Ollila, Vasa
Nina Söderberg, Korsholm
Helena Tuuri-Tammela, Storkyro
Håkan Wester, Korsnäs, från 21.5.2022

Suppleanter:
Håkan Wester, Korsnäs, till 21.5.2022
Micaela Kullas, Vörå
Håkan Knip, Malax
Kjell Heir, Vörå, från 21.5.2022
Pentti Risberg, Vasa

Verkställande direktör
Aimo Latvala

Revisorer 
KPMG Oy Ab; huvudansvarig revisor Emma Paananen, CGR OFGR