Vattenrening

Stormossens påverkan på miljön följs med på många olika sätt: genom provtagning på lakvatten, ytvatten och grundvatten. Dessutom övervakas reningsverkens funktion genom veckovisa prov och analyser.

Grundvatten och ytvatten

Provtagning på grundvatten och ytvatten görs 4 ggr/år.

Ytvatten

YtvattenFosfor
mg/l
Kväve
mg/l
Ammoniumkväve/
mg/l
Järn
mg/l
PV10,271
1,5000,7602,625
PV20,573
5,2752,5252,650
PV30,322
14,7501,278
1,908
PV40,040,066
2,9750,2461,450
PV50,065
1,1000,2121,975

Avloppsvatten

Stormossens avloppsvatten består av rejektvatten från rötningsanläggningen, septiskt slam och dräneringsvatten. Avloppsvattnet förrenas i processvattenreningsverket på Stormossen och pumpas sedan vidare till avloppsnätet och därifrån till Påttska reningsverket.

Avloppsvattenmängden år 2021 var 104 253 m3. Reningseffekten och belastningen ses i bilden.

Processreningsverket

INmg/l
BOD71 987
Fosfor150
Ammoniumkväve726
Fast substans6 804
UTmg/lMålvärde (mg/l)
BOD7364
300
Fosfor30
10
Ammoniumkväve167
50
Fast substans1259300

Lakvatten

Lakvattnet från Stormossens avstjälpningsplats och ytvatten från behandlingsfälten leds till ett lakvattenreningsverk där vattnet renas på bl.a. fast substans, BOD7, COD, fosfor, kväve och ammoniumkväve. År 2021 behandlade reningsverket 90 576 m3 vatten från avstjälpningsplatserna och behandlingsfälten.

Vattnet analyseras två gånger: innan det leds till reningsverket och innan det renade vattnet leds ut i naturen.

Reningsverket har fungerat bra under året. Reningseffekten och belastningen presenteras i bilden.

Lakvattensreningsverket

INmg/l
BOD729,5
Fosfor0,7
Ammoniumkväve18,3
Fast substans51,5
UTmg/lGränsvärde (mg/l)
BOD73,8
30
Fosfor0,1
1
Ammoniumkväve7,3
70
Fast substans4,1

Renat lakvatten (utgående)

 

Punkterna på kartan:

1 Gastankningsstation
2 Processvattenreningsverk
3 Fordonsvåg
4 Gasbehandling
5 Återvinningsstation
6 Torkanläggning
6a Tunnel
7 Elektronikmottagning
8 Mekanisk behandling
8a El-huvudcentral
8b Transformator
8c Gasmotor
8d Biologisk behandling
9 Kontor
10 Orenat lakvatten
11 Elcentral
12 Revisol Vaasa
13 Revisol Vaasa
14 Westenergy