Växelverkan och kommunikation

Stormossens slogan ”För att det är viktigt” berättar om företagets värderingar och styrkor – den uppmuntrar invånarna till en ansvarsfull livsstil och aktiv sortering. Stormossen utvecklar sina tjänster och sin verksamhet och producerar fungerande miljöservice som är lätt att använda. Stormossen gör allas vår framtid renare.

Stormossens målsättning är 65 % materialåtervinningsgrad år 2030. Kommunikation och god service är centrala. Kommunikationens mål är att öka materialåtervinningen och inflödet av rätt sorterat bioavfall till anläggningen. Av det producerar vi biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, och rötrest som förädlas till kompostjord. Vi har skapat egna varumärken för fordonsgasen och kompostjorden. Vi har utvecklat och öppnat landets första företagsdrivna återbruksgalleria Minimossen, som är en lokal aktör för cirkulär ekonomi genom att sälja noga utvalda och återbrukade föremål.

Vartannat år undersöker vi kundernas åsikter om Stormossens verksamhet och om avfallshanteringen generellt, för att förbättra kundservicen. Följande kundundersökning görs hösten 2022. Hösten 2021 undersöktes egnahemsinvånarnas sorteringsintresse gällande bioavfall.

Rådgivning

Coronapandemin påverkade besöksverksamheten år 2021. Våren 2022 har vi igen öppnat upp för besöksverksamheten och tar emot grupper till anläggningen. Det ordnades begränsat med evenemang under år 2021. I slutet av året hölls den första marknadsdialogen för intresserade av avfallstransporter. Vi deltog i Vasa stads småbarnspedagogiks projekt Kulturstigen. Tillsamman med andra avfallsbolag i Österbotten ordnades gemensamma satsningar för låg- och högstadier.

Information

Stormossen finns på sociala medier genom hemsidan, Facebook och Instagram. En LinkedIn företagssida öppnades våren 2022. Utveckling av hemsidan och mobilapplikationen fortsatte år 2021 och bl.a. en chat-tjänst och uthyrningsfunktion för släpkärror togs i bruk. I början av året påbörjades utvecklingsarbetet för innehåll till sk. info-screens och arbetet fortsätter år 2022. Syftet är att förbättra och öka kundinformationen vid återvinningsstationerna. Vi deltog i informationskampanjer ordnade av Suomen Kiertovoima; Älska en smula och Zombiakut.

Publikationer

Kundtidning Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 63 000 st.)
Kundtidning Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
Årskalender 2022 Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 63 000 st.)
Årskalender 2022 Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)

Sociala medier

www.stormossen.fi 125 567 besökare
Facebook: Stormossen 2 939 gillare
Facebook: Minimossen 2 015 gillare
Instagram: Stormossen 943 följare
Instagram: Stormossen 1 998 följare
Mobilapplikationen 11 284 nerladdningar totalt