Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20212020
Liikevaihto13 35814 604
Liiketoiminnan muut tuotot379641
Materiaalit ja palvelut-7 212-7 603
Henkilöstökulut-2 628-2 512
Poistot ja arvonalentumiset-1 347-1 340
Liiketoiminnan muut kulut-2 693-2 791
Liiketulos-1431 000
Rahoitustuotot ja -kulut-46-57
Tulos rahoituserien jälkeen-189942
Tilinpäätösiirrot93-235
Tuloverot-4-172
Tilikauden tulos100535
Rahoitus ja rahoitusasema20212020
Taseen loppusumma, 1 000 €16 40717 412
Oma pääoma, 1 000 €5 1095 193
Vieras pääoma, 1 000 €6 9467 088
Vakavaraisuus, %44,5 %42,9 %
Suhteellinen velkaantumisaste, %64 %64 %
Investoinnit (netto), 1 000 €4801 049
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 €7112 329
Quick ratio1,11,1
Oman pääoman tuotto, %-2,6 %10,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %-1,0 %7,0 %

Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.